Nadolig Cyntaf Babi Addurn Cerameg

Nadolig Cyntaf Babi Addurn Cerameg

Dathlwch y Nadolig mwyaf hudolus - Nadolig cyntaf eich babi! Nid yw'n cael llawer mwy arbennig na hynny.

Mae'r addurniad personol hwn yn ffordd wych o ychwanegu cyffyrddiad personol i'r goeden Nadolig, ar gyfer eich un chi neu fel anrheg.

Gwneir yr addurniadau personol syfrdanol hyn gan ddefnyddio proses argraffu trosglwyddo gwres o ansawdd uchel.
Mae lliwiau a delweddau yn fywiog, yn barhaol, yn para'n hir ac ni fyddant yn pylu, pilio na rhwbio i ffwrdd, gan wneud yr addurniadau hyn yn berffaith i'w defnyddio flwyddyn ar ôl blwyddyn neu i'w rhoi i ffwrdd a'u cadw fel cofrodd.

Anrheg wedi'i bersonoli syfrdanol a gwerthfawr i'w ffrindiau a'ch teulu.

Bydd pob addurn yn cynnwys rhuban wedi'i glymu â llaw a blwch rhoddion.

Mesuriadau: Tua 7x7cm

    £7.99Price